Tamara Linger

Even voorstellen: Tamara Linger van het Wijkteam

Tamara Linger is sinds september 2022 als maatschappelijk werker verbonden aan het wijkteam. Voorheen heeft zij gewerkt met jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Zij ondersteunde hen op diverse leefgebieden en ontdekte met hen hun eigen kracht. Dit beviel haar goed, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging. Ze wilde werken aan de leefbaarheid van de stad en haar horizon verbreden. Zodoende kwam zij terecht in het wijkteam.

Kun je meer vertellen over jouw functie in het wijkteam?

Vanuit het wijkteam ben ik werkzaam als Maatschappelijk werker. In mijn functie heb ik te maken met verschillende doelgroepen, dat maakt het werk zeer interessant. Daarnaast krijg ik te maken met ondersteuningsvragen op diverse leefgebieden. Dat maakt geen dag hetzelfde, iedere ondersteuningsvraag is onderzoek waardig.

Wat vind jij het leukst aan die functie?

Hetgeen ik leuk vind aan mijn functie, is dat ik samen met de bewoners opzoek ga naar mogelijkheden, zodat zij verder kunnen. Vaak lijkt een situatie uitzichtloos, echter zijn er altijd opties oftewel kansen, die vanuit het gesprek met bewoners aan de orde komen. Daarnaast vind ik het ook prettig om vanuit een team te werken, waarin een ieder een eigen specialisme heeft. Het samenwerken met elkaar is leerrijk en geeft nieuwe inzichten.

Wat gaat goed?

Hetgeen goed gaat in de wijken is, dat steeds meer bewoners het wijkteam weten te vinden. Er zijn veel initiatieven in de wijk die laagdrempelig contact met het wijkteam mogelijk maakt. Gedacht kan worden aan de activiteiten die het buurthuis Kardoes biedt, bijvoorbeeld het gezamenlijk lunchen met bewoners. Ik ben zelf een aantal keer wezen lunchen omdat ik het belangrijk vindt om de bewoners te leren kennen, te zien en te horen wat er speelt in de wijk.

In contact met bewoners merk ik dat zij zich veilig en vertrouwd genoeg voelen, om het gesprek aan te gaan over zaken waar zij wel of niet tegenaanlopen. Het mooie daarvan is, dat ik deze bewoners in contact kan brengen met de juiste personen/organisaties vanuit het wijkteam.

Wat kan beter?

Hetgeen beter kan in de wijk, is het aandacht hebben voor vluchtelingen. Ik merk dat deze groep mensen steeds vaker een beroep doen op het wijkteam. Veelal worden zij begeleidt door Vluchtelingen Werk. Dit gaat vaak goed. Echter zie ik ook dat er bij deze groep onduidelijkheid is, over waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een gezin, die hulp nodig heeft voor hun verstandelijk en lichamelijk beperkt kind. In zulke situatie zouden de verschillende hulpverlenende instanties effectiever moeten samenwerken.
Op deze manier denk ik, dat vluchtelingen uit onze wijken passende ondersteuning kunnen ontvangen.

Loop jij tegen problemen aan in jouw dagelijks leven? Kan je een luisterend oor gebruiken of iemand die simpelweg met je meedenkt? Loop dan een keer binnen bij ons inloopspreekuur.
Elke donderdag ochtend van 10.00u – 12.00u.

Geschreven door Het wijkteam

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

Geef ratten geen kans

Ratten komen af op etensresten. Bijvoorbeeld op brood dat voor de vogels en eendjes is gestrooid. Ratten knagen leidingen kapot

Even voorstellen: Ercan Ates

Ercan Ates is van origine Turks en al ruim 40 jaar woonachtig in Nederland. Hij is gelukkig getrouwd en heeft vier mooie kinderen. Voor Ercan geldt dat humor in de dagelijkse werkzaamheden een noodzaak is.

In deze editie

Talent gezocht!

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte wanneer de volgende editie verschijnt.

In deze editie

Talent gezocht!

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte wanneer de volgende editie verschijnt.