Wijkagent

We willen steeds meer jongeren bereiken

We willen steeds meer jongeren bereiken Jeugdwijkagenten Catharine en Pamela willen steeds pro-actiever te werk gaan in de wijken. Door pro-actiever en betrokken om te gaan met de jeugd in