Buurtpreventie

Nieuws van de Buurtpreventie

Buurtpreventie-vrijwilligers zijn de extra ogen in de wijk. Ze helpen om de wijk veilig en leefbaar te houden. Bewoners kennen hun wijk beter dan een wijkagent of gemeente.
Je kunt op verschillende manieren aan buurtpreventie doen in je wijk.

Inbreker wordt betrapt.

Maak inbrekers werkeloos

De dagen worden weer korter! Dat betekend dat het weer tijd is voor de landelijke campagne Donkere dagen offensief.

Attentie: Buurtpreventie Staatsliedenwijk

De buurtpreventie in Staatsliedenwijk is vooral actief in het gebied van de Prinsenpad, Koninginneweg en Regentesseweg.  Er zitten op dit moment zo’n 13 mensen bij de buurtpreventie die regelmatig op

Attentie Buurtpreventie

Maak kennis met Nick en Mercedes Nick en Mercedes vormen, samen met tien andere mensen, het buurtpreventieteam van Kruidenwijk. Mercedes was daarvoor in de Oostvaardersbuurt lid van de buurtpreventie. In