Attentie: Buurtpreventie Staatsliedenwijk

De buurtpreventie in Staatsliedenwijk is vooral actief in het gebied van de Prinsenpad, Koninginneweg en Regentesseweg.  Er zitten op dit moment zo’n 13 mensen bij de buurtpreventie die regelmatig op pad gaan.
Op de fotozolder van Willem komen ze bij elkaar om hun verhaal te vertellen. Willem, Gré, Mary en Joyce zijn buurtpreventiemedewerkers van het eerste uur. Zo’n 2,5 jaar geleden was er een eerste bijeenkomst in de Sri Ganeshschool en sinds die tijd zijn ze, op Willem na, nog altijd actief als buurtpreventiemedewerker. Vooral in hun eigen buurtje. Aan de andere kant van Staastliedenwijk is de buurtpreventie nog niet zo goed van de grond gekomen.

Hoe hebben jullie de buurtpreventie opgezet?

We schrijven ons in via de app met een datumprikker. Hoe vaak dat is, is afhankelijk van hoeveel tijd je hebt. Je maakt dus je eigen rooster, maar als er gelopen wordt, gebeurt dat altijd met twee mensen. Aan het eind van je ronde vertel je in de app wat je hebt gezien.  Er wordt op verschillende dagen, via verschillende routes gelopen. Overdag maar ook in het donker. Overdag zie je ook weer heel andere dingen dan in de avond.
Soms lopen er wijkagenten mee. Er is contact met de wijkagent en via onze coördinator Monica met allerlei instanties in de stad.

Waar letten jullie op?

We letten vooral op ongewone situaties, losse tegels, dumpingen, of er deuren en ramen niet zijn afgesloten. Als dat laatste het geval is, doen we een briefje in de bus. Als er jongeren bij het speeltuintje zitten, spreken we hen erop aan dat ze geen troep voor de kleinere kinderen achterlaten.
In het begin werden er ook wel eens plantenbakken weggehaald of werden er stenen op een auto gegooid. Toen zat er ook een kroeg in de buurt waar veel mensen vandaan kwamen. Nu is het relatief rustig. Buurtpreventie is vooral belangrijk om narigheid te voorkomen.

Wat zijn leuke momenten voor de buurtpreventie?

We lopen jaarlijks mee met St. Maarten als er een grote groep kinderen door de wijk gaat. Ook is er bij het begin van de donkere dagen een vaste dag dat we samen met de politie en mensen van de gemeente en wijkteam door de wijk lopen. Daar is ook altijd een wethouder bij. We kijken dan waar het onveilig is en welke aanpassingen er nodig zijn. Dan zijn gezellige momenten voor ons als buurtpreventie.

Waarom zijn jullie bij de buurtpreventie actief geworden?

Gré: In tussen de Vaarten heeft het Buurtpreventie team een inbraak bij mijn zoon verijdeld. Ze zagen dat er een lampje aanging en steeds knipperde. Daarom vond ik buurtpreventie in onze wijk ook een goed idee. En ik vind het ook wel fijn om ’s avonds een rondje te lopen.
Mary: Jan Lakerman van het bewonersplatform heeft mij benaderd.
Joyce, haar dochter: ik draai onregelmatige diensten in de verpleging en kan niet gemakkelijk aan vaste activiteiten meedoen. Voor buurtpreventie hindert dat niet.
Voor hun allemaal is het meedoen aan de buurtpreventie een manier om je in te zetten voor je wijk, en bij te dragen aan de veiligheid. Maar leuk is ook dat je door de buurtpreventie in contact komt met veel mensen in de wijk.

Wat voor situaties kom je vooral in Staatsliedenwijk tegen?

Het is fijn dat je er dicht bij de stad woont, maar dat betekent dat er ook overlast is van mensen die van en naar de stad gaan. Je ziet vaak patatbakjes liggen, omdat mensen onderweg hun afval op de grond gooien. Meer prullenbakken zou helpen. Soms gaat er wel eens een dronkenlap op een van de bankjes voor de huizen zitten, die daar dan niet weg wil. Maar als je dan zegt dat je de politie gaat bellen, helpt dat.
Toen er nog containerwoningen stonden op het grasveld aan het water achter het UWV, was er veel meer overlast. Dan liepen er zwervers van het Leger des Heils naar de containers en terug. Dat is opgehouden toen de containerwoningen zijn weggehaald.

Hoe kijken jullie tegen jullie buurtje aan?

Gré, Mary, Joyce en Willem vinden het stuk van Staatsliedenwijk waar ze wonen een fijne woonplek. Veel huizen zijn best groot, ook al zie je dat niet zo van buiten. Er wonen veel mensen die werken en veel jonge mensen met kinderen. Sommige mensen wonen vanaf het begin in de wijk en hebben ook weer kinderen die in de buurt wonen. Er zijn ook een paar woningen met begeleid wonen en er wonen mensen die niet goed Nederlands spreken, maar dat levert nauwelijks problemen op. Er wordt veel gedaan voor de kinderen en daarbij ontmoeten de buurtbewoners elkaar ook weer makkelijk.  Bijna iedereen heeft bankjes voor de deur en mensen zitten daar vaker bij elkaar dan achterin de tuin. Een gezellige buurt dus.

Geschreven door Gemeente Almere

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

Kruidenstaat: Straatpraat Beatrixpark

Straatpraat of Parkpraat?

Het Straatpraatteam stond zaterdag 13 januari met camera en microfoon klaar  in het Beatrixpark om interviews af te nemen. We

Met de FIXbrigade uit de kou

Een FIXbrigade helpt mensen met een laag inkomen gratis om hun huis energiezuiniger te maken. De gemeente Almere heeft samen