Beter samenwerken met de buurt

Hoe kunnen wijken en bewoners beter bij de plannen van de gemeente betrokken worden? En hoe kunnen bewoners zelf hun ideeën beter onder de aandacht van de gemeente brengen?
In Stad West (Kruidenwijk, Staatsliedenwijk, Muziekwijk, Noorderplassen, Literatuurwijk) zijn er verschillende bijeenkomsten met actieve bewoners geweest over de inhoud van wijkgericht werken. Er komen nog meer bijeenkomsten met meer bewoners.

Eerste bijeenkomst

In de startbijeenkomst in februari vertelde gebiedsmanager Gerard Kok dat er in het coalitieakkoord is afgesproken om meer geld uit te trekken voor het wijkgericht werken. Deze bijeenkomst was bedoeld om actieve bewoners te informeren en van hen te horen wat zij belangrijk vinden.
Voor de uitvoering van plannen wil de gemeente weten wat er in de wijken speelt. Ze wil de samenwerking met bewoners versterken. Ook wordt er nagedacht hoe de verschillende diensten van de gemeente onderling beter kunnen samenwerken.

 

Het gesprek begon met de vraag: wanneer was jouw wijk op z’n best? Daar kwamen verschillende antwoorden op, zoals: bij een buurtfeest, toen de wijk werd opgeleverd of opgeknapt en de bewoners veel met elkaar te maken hadden, toen er problemen waren en we samen daar iets tegen wilden doen, toen de kinderen klein waren, er nog niet zo veel verhuisd werd en we elkaar kenden.
Daarna werd gevraagd wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden om de wijken leefbaar te houden. De belangrijkste dingen die de aanwezigen noemden, hebben betrekking op communicatie: korte lijntjes, bewoners moeten de gemeente en andere bewonersinitiatieven goed kunnen vinden, ze willen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Wijk- en gebiedsagenda’s

Bewoners vinden het belangrijk dat de gemeente hen ondersteunt en meedenkt. Maar ook veel gemeentediensten willen makkelijker contacten met bewoners kunnen leggen.
In Almere wordt nu gedacht aan het werken met gebieds- en wijkagenda’s.

 

In een wijkagenda bepalen bewoners en professionals met elkaar wat de belangrijkste zaken zijn die ze willen aanpakken in de volgende jaren. Ze bedenken ook welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wie wat gaat doen. Het voordeel van het maken van wijkplannen is dat je doelgericht te werk kunt gaan en middelen in kunt zetten voor wat op dat moment het belangrijkste is. Het werken met wijkagenda’s gebeurt al in veel steden, zoals in Eindhoven, Arnhem en Utrecht.

 

Een gebiedsagenda heeft betrekking op een groter gebied (bijvoorbeeld Stad West) en heeft ook een langere looptijd (meer dan 7 jaar). Een gebiedsagenda wordt gemaakt op grond van een analyse (welke woningen en voorzieningen zijn er in de wijken, welke mensen wonen er?) en de belangrijke opgaven voor de wijken (wat moet er gebeuren?).

Hoe nu verder?

De aanwezige bewoners waren in de eerste bijeenkomst enthousiast over de plannen. Maar er waren nog veel vragen en ook wel terughoudendheid: eerst maar eens zien wat ervan terecht komt.
Er moet nog veel uitgezocht worden, zoals: hoe betrek je zoveel mogelijk bewoners en bewonersgroepen bij het maken van de wijkplannen? Hoe bereik je ook die mensen die nu nauwelijks verbinding hebben met de wijk? Wanneer heb je je doelstelling bereikt? En hoe houd je de bewoners op de hoogte van de dingen die gebeuren?
Ook zijn er vragen over de inzet van geld voor het wijkgericht werken, want er moet natuurlijk gekozen worden waar in de eerste plaats geld naartoe gaat en welke plannen nog even moeten wachten.
De aanwezige bewoners gaven ook een aantal adviezen mee, zoals: leer van de ervaringen in andere steden, doe verslag van je successen, ga eerder met bewoners in gesprek.

 

Omdat de gemeente veel kan leren van andere steden, zijn er bezoeken geweest en zijn de voor- en nadelen van verschillende modellen van wijkgericht werken op een rijtje gezet. Per wijk hebben bewoners geïnventariseerd welke wijkinitiatieven er in hun wijk zijn, wie sleutelfiguren zijn en welke communicatiekanalen er zijn. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met een beschrijving van het gebied Stad West.

Er komt nog een bijeenkomst met ondernemers, want die zijn ook belangrijk voor de leefbaarheid in een wijk. De Academie van de Stad (jonge professionals en studenten) gaat aan de slag om dingen uit te zoeken. Ook wordt er gekeken naar de plannen die er nu al binnen de gemeente zijn die te maken hebben met het gebied Stad West. De gebieds- en wijkplannen kunnen dan hierop worden afgestemd.

In juni komt er een grote bijeenkomst met meer bewoners. Dan staat de vraag centraal wat het gebied Stad West nodig heeft.

Geschreven door Margriet

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

NL Doet in Kruidenwijk

Achterin Kruidenwijk, op het speelveld in het verlengde van de Sesamstraat langs het water, wordt er op zaterdag 16 maart

NL doet in Kardoes

Op vrijdag 15 maart 2024 was er een NL doet activiteit in Staatsliedenwijk. Ruim 80 vrijwilligers en medewerkers van verschillende

Met de FIXbrigade uit de kou

Een FIXbrigade helpt mensen met een laag inkomen gratis om hun huis energiezuiniger te maken. De gemeente Almere heeft samen

In deze editie

Talent gezocht!

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte wanneer de volgende editie verschijnt.

In deze editie

Talent gezocht!

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte wanneer de volgende editie verschijnt.