Van Rattenvangers tot Buurtpreventie

Rattenplaag in de Staatsliedenwijk

In het afgelopen maanden zijn er in buurtcentrum Kardoes in Staatsliedenwijk diverse bewonersavonden geweest. Tijdens deze bewonersavonden is er uitvoerig gesproken over de oplaaiende rattenplaag in Staatliedenwijk oost (omgeving Churchillweg, Allendestraat en J.G. Suurhoffstraat). Eind zomer 2023 trokken meerdere bewoners hierover aan de bel bij de gemeente en de reinigingsdienst. Als reactie hierop werden er diverse bewonersavonden georganiseerd met de bedoeling om deze situatie te verbeteren.

Oorzaak van de rattenplaag

Tijdens de bewonersavonden kwam aan het licht dat veel bewoners in de wijk de aangewezen vuilcontainers niet op de correcte manier gebruiken. Regelmatig worden vuilniszakken gewoon naast een (lege)container gedumpt. Het gevolg is dat ratten afkomen op de etensresten in die vuilniszakken en dit vuil verder verspreiden in de wijk. De reinigingsdienst haalt regelmatig de containers leeg en als er meldingen worden gemaakt, gaat zij er zo snel als zij kan op af. Het schoner en hygiënischer maken van de wijk is echter een taak van alle bewoners. De aangewezen diensten kunnen er niet altijd en overal zijn. Bewoners blijken het lastig te vinden andere bewoners hierop aan te spreken. Dit laatste kan namelijk tot vervelende en soms onveilige situaties voor bewoners leiden. Voor alle partijen in de wijk is er uiteindelijk een rol weggelegd in het schoonhouden van de wijk. Samen moeten we de wijk mooi, veilig en schoon houden.

Buurtpreventieteam

Om bewoners de mogelijkheid te bieden zich op een actieve en veilige manier in te zetten voor verbetering van deze problematiek is er op 28 maart jl. een informatieavond georganiseerd over het vormen van een Buurtpreventieteam. De Buurtpreventieteams bestaan in heel Almere en zijn een middel voor bewoners om de veiligheid in de wijk te helpen vergroten. Zij gaan op gezette tijden de wijk in en zijn de oren en ogen van de wijk. Als het nodig is spreken zij vanuit hun rol bewoners aan op hun gedrag. De Buurtpreventieteams staan niet op zichzelf. De buurtpreventieteams werken samen met tal van andere professionals, zoals de Boa’s, jongerenwerkers, veiligheidsmanager, reinigingsdiensten. Er zijn dus korte lijnen met de leden van het Buurtpreventieteam.
Er is op dit moment al een Buurtpreventieteam actief in het westen van Staatliedenwijk. Bewoners vanuit het oostelijk gedeelte van Staatsliedenwijk kunnen zich nu ook hierbij aansluiten. Zo kunnen de activiteiten van de Buurtpreventie zich uitbreiden naar hun deel van de wijk. Er zullen nog meer acties rond afval volgen. We houden jullie ook via de wijkkrant hiervan op de hoogte.

Wilt u ook lid worden van het Buurtpreventieteam in Staatsliedenwijk? Neem gerust contact op met de coördinator Buurtpreventie vanuit De Schoor, Kim Roos. Telefoonnummer 0654793409.

Geschreven door Het wijkteam

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

De Vreedzamewijk groeit

Sinds een paar maanden zijn Kruidenwijk, Staatsliedenwijk en Waterwijk onderdeel van de Vreedzame Wijk. Kinderen in deze wijken leren om zelf ideeën te bedenken, met elkaar te overleggen en samen conflicten op te lossen.

Verstopt kleurspektakel

Iedereen die via het W.Schermerhornpad / W.Dreesweg naar het centrum fietst, komt langs het pand: La Defense. La Defense staat beter bekend als het gebouw waarin de Belastingdienst en het UWV gehuisvest zijn.

NL doet in Kardoes

Op vrijdag 15 maart 2024 was er een NL doet activiteit in Staatsliedenwijk. Ruim 80 vrijwilligers en medewerkers van verschillende