Bewonerscommissie het Klaverblad: want samen kun je meer!

Met Lia Kesting en Frieda Vitkevics zit ik aan tafel bij Willy Scholte. Samen met Elles Hoevenagel en Mandy Kuiper vormen deze dames het bestuur van de kersverse bewonerscommissie Het Klaverblad. Het Klaverblad vertegenwoordigt 80 woningen van de Klaverbuurt in de Kruidenwijk. Deze huurwoningen zijn eigendom van woningcoöperatie de Alliantie.

Waarom een bewonerscommissie?

Het Klaverblad wil het wonen in de Klaverbuurt prettig maken, samen met de bewoners. Het bestuur vindt het daarom belangrijk dat buren elkaar leren kennen en ook leuke dingen met elkaar doen. De aanleiding om een bewonerscommissie te beginnen was echter een gevoel van onveiligheid in de buurt, na een aantal incidenten. Willy, de voorzitter van het Klaverblad, wist al dat je problemen beter samen kunt oppakken dan dat je ieder voor zich oplossingen zoekt. Ze houdt van aanpakken en geeft graag een positieve slinger aan een probleem, liever dan dat je met elkaar blijft mopperen op wat er niet goed gaat. Als bewoners hun eigen buurtje een beetje in de gaten houden en meldingen doen van onprettige situaties, kunnen grote problemen vaak voorkomen worden. Het bestuur van het Klaverblad kan gezamenlijke klachten bijvoorbeeld melden bij de Alliantie en de buurtpreventie, zodat deze meteen in actie kunnen komen.

Van klein naar groter

Half oktober is het Klaverblad opgestart en 1 januari zijn ze officieel van start gegaan. Het bestuur heeft brieven rondgebracht waarin ze zichzelf als bewonerscommissie hebben voorgesteld. In de brief hebben ze de bewoners gevraagd wat ze leuk zouden vinden en wat ze missen in hun woonblok. Daarop zijn verschillende reacties gekomen.
De nieuwe bewonersvereniging wil klein beginnen. Willy en Frieda gaan geregeld op pad om contacten te leggen. Lia en Elles haken aan als ze kunnen. Er is overleg met de Alliantie en met het huurdersoverleg 3HO (gezamenlijke huurders van Alliantie, Goede Stede en Ymere). Als er een conflict is met de woningbouwvereniging bemiddelen ze. Ze gaan in overleg over verbeteringen van de woningen – sommige huizen hebben nu bijvoorbeeld last van houtrot en schimmel. Ook weten de dames van het Klaverblad de buurtpreventie en Sjoerd, de wijkagent, goed te vinden.

Nieuwe contacten

De dames van het Klaverblad vinden de Kruidenwijk wel een fijne wijk. Het is jammer dat er nu weinig buurthuizen zijn en de onderlinge contacten minder zijn dan vroeger. Maar hier groeten de mensen elkaar nog en krijg je antwoord als je bij de kassa iets zegt. Dat is niet overal in Almere zo.

 

Het versterken van de sociale contacten vindt het bestuur erg belangrijk. Daarom is het Klaverblad nu bezig met de organisatie van een gezamenlijk koffieochtend. Ook hiervoor zijn er brieven verspreid onder de bewoners. Van de zomer komt er een buitenactiviteit met oud Hollandse spelletjes. Ze hopen dat de bewonersorganisatie groeit door mond tot mond reclame, zodat er steeds meer mensen met ideeën komen en actief worden.

Een actief en gezellig bestuur

Het is druk, maar de dames van het bestuur hebben er plezier in. Ze hebben nog genoeg dingen om uit te zoeken, zoals: hoe zit het met erfscheiding en wat is er nodig, zodat de brandweer goed bij huizen kan komen? De dames kunnen het goed met elkaar vinden en vullen elkaar aan. De een is goed in organiseren, de ander heeft veel contacten in de buurt. Belangrijk is dat je elkaars mening accepteert. Ook moet je als bewonerscommissie de bewoners accepteren in wie ze zijn. Je moet geduld hebben en goed kunnen luisteren. Daarmee breng je de drempel om met vragen en problemen te komen naar beneden. En je kunt dan ook gemakkelijker mensen aanspreken als ze dingen doen waar anderen last van hebben.
Als bewoners samen gaan werken, levert dat iets op voor de wijk, de woningen en voor de onderlinge contacten. Het bestuur van het Klaverblad ziet nu al dat mensen in hun buurtje elkaar gemakkelijker weten te vinden. Dat maakt het wonen in de Klaverbuurt prettig.

Als je meer wilt weten over bewonerscommissie het Klaverblad, dan kun je het beste contact opnemen via de mail met hetklaverblad.almere@kpnmail.nl .

Geschreven door Margriet

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

Wijk in cijfers: woningen

De vorige aflevering ging over de bewoners in de wijken Kruidenwijk en Staatsliedenwijk. Dit keer gaan de cijfers over de

Graffiti-muur

Er staat een nieuwe muur in het Beatrixpark. Het is een graffiti muur, met een schildering van bijen, in de