Jetze is met recht een Groene Buur. In de berm langs het water bij Jetzes huis kun je dat goed zien; weelderig gras met bloeiende planten, waar de bijen en vlinders zich aan te goed doen.

‘Groene buur’ Jetze Kamerling en de geschiedenis van het Beatrixpark

Ik had zijn naam al vaker gehoord, maar het idee om een artikeltje over hem te schrijven ontstond bij een bijeenkomst van Groene Buren in het Beatrixpark. Jetze hield daar een reuzeleuk verhaal over hoe het Beatrixpark is ontstaan.

Bij een bezoek aan Jetze, valt zijn tuin vol met bloeiende planten gelijk op. Later laat hij me ook nog de berm langs zijn tuin zien. Jetze heeft deze strook grond van de gemeente in eigen beheer gekregen. Er staan veel planten die bijen en andere insecten aantrekken. Het gras houdt hij zelf bij met de zeis. Zorgvuldig maait hij dan om de planten heen, die hij daar zelf gezaaid of geplant heeft. Hij let erop dat de mensen van de “plantsoenendienst”, de planten niet weg maaien. Zij zijn vaak niet op de hoogte van zijn afspraken met de gemeente.

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw is Jetze betrokken bij het onderhoud van het Beatrixpark.
Het Beatrixpark is in 1992 door de Dienst IJsselmeerpolders overgedragen aan de gemeente Almere. De Rijksdienst had alleen de contouren voor het park aangelegd, de gemeente zou voor de invulling en het beheer zorgen. Almere had hier echter te weinig budget voor. Jetze werkte in die tijd als adviseur voor ‘bos- en natuurherstel’ en diende het verzoek in om met buurtbewoners de bosranden in het park te mogen onderhouden. In 2002 heeft hij zich aangesloten bij het ‘Groene stadsleven’ een initiatief van Landschapsbeheer Flevoland.

Jetze heeft in 1997 de wethouder van de gemeente Almere aangemoedigd om het Beatrixpark een ‘make over’ te geven, zodat het een aantrekkelijk stadspark zou worden. Samen met een bewonerswerkgroep heeft de gemeente plannen gemaakt. In het jaar 2000 is het park in de huidige vorm opgeleverd. Ter gelegenheid hiervan is het boekje Van wijkpark naar Stadspark uitgebracht.
In het boekje staat het verhaal van de Oranjeboom, die koningin Beatrix in 1981 heeft geplant in het park. Later is deze koningslinde een aantal keren van plaats veranderd: hij werd na vernieling weggegooid, maar door een groenwerker mee naar huis genomen en daar groeide hij verder. De boom werd bij de oplevering van het stadspark weer teruggeplaatst op een plek in het park. Op de oorspronkelijke plek van de eerste Oranjeboom staat nu een andere Koningslinde, met een keurig hekje eromheen.

In 2006 heeft Jetze, samen met Herbert Koster en wijkgenoot Diana Stam, de werkgroep BBB (Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark) opgericht. Het hele jaar door werken de vrijwilligers van deze groep aan verschillende klussen in het park. Dat doen ze op de eerste zaterdagmiddag van de maand. In de winter wordt er vooral in de bosranden gezaagd met handgereedschap.
In de zomer houden de vrijwilligers zich bezig met het onderhoud van de siertuinen (drie cirkeltuinen) in het park. Op woensdagavond wordt dan een uur onkruid gewied. Iedereen is van harte welkom, om een keer mee te doen met de BBB.

Jetze zet zich ook in voor Meer Bomen Nu. Deze groep verzamelt zaailingen (de scheuten van jonge bomen), ook in het Beatrixpark. Afgelopen winter zijn er in Almere wel 6.000 zaailingen uitgegraven. Samen met 4.000 zaailingen van elders uit Flevoland, werden zo’n 10.000 zaailingen uitgedeeld aan mensen met ruimte in tuinen voor de bomen!! Ze waren heel snel weg.

In het groeiseizoen helpt Jetze mee op Utopia in het voedselbos op het terrein van de voormalige Floriade. Een belangrijk doel is het herstel van de bodem en het bodemleven. Dat bevordert de plantengroei en zorgt voor biodiversiteit. Een gezonde bodem slaat CO2 op, houdt de grond vast bij stortbuien en geeft gezond voedsel.

Jetze is met recht een Groene Buur. In de berm langs het water bij Jetzes huis kun je dat goed zien; weelderig gras met bloeiende planten, waar de bijen en vlinders zich aan te goed doen.

Klik op de volgende link voor het boekje van wijkpark naar stadspark: https://parkeninalmere.nl/cms/wp-content/uploads/Het_Beatrixpark_van-wijkpark-naar-stadspark_2002.pdf
Aanmelding van de nieuwsbrief van de BBB, https://sites.google.com/site/beatrixparkbeheergroep/.
Meer info over meer bomen nu, zie https://www.meerbomen.nu.
Meer info over Utopia-eiland, zie: https://utopiaeiland.nl/ .

Geschreven door Marijke

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

Actie tegel eruit plant erin

Tegel eruit, plantje erin

Er zijn veel stenen tuinen in Kruidenwijk. Maar gelukkig zijn er ook mensen die graag planten in de tuin hebben of die hun stenen tuin weer een beetje groener willen maken.

Tegels eruit… planten erin

Ik was al een poosje van plan mijn voortuintje uit te breiden met “bijvriendelijke”planten. Omdat ik door een onhandige actie

Sonila

Grenzen stellen en ruimte geven

Een kijkje in de opvoeding van nieuwe Nederlanders In Kruidenwijk en Staatsliedenwijk wonen veel mensen die niet in Nederland zijn