De Vreedzamewijk groeit

© Amy

Sinds een paar maanden zijn Kruidenwijk, Staatsliedenwijk en Waterwijk onderdeel van de Vreedzame Wijk. Kinderen in deze wijken leren om zelf ideeën te bedenken, met elkaar te overleggen en samen conflicten op te lossen. De scholen zijn hiermee begonnen, als onderdeel van hun burgerschapsonderwijs. Nu zijn de wijkorganisaties die kinderactiviteiten doen, aan de beurt om de werkwijze over te nemen. Want buiten de school gebeurt er ook heel veel voor en met kinderen.

Ontbijt
Terwijl de storm om het buurthuis de Draaikolk loeide, sloten de organisaties die samenwerken in ‘de Vreedzame Wijk op 5 juli het schooljaar af met een ontbijt. Ondertussen werden de plannen voor het volgende schooljaar besproken.
Er komt bijvoorbeeld een kinderraad met kinderen van verschillende scholen en organisaties. Deze raad gaat nadenken over wat er moet gebeuren om de verschillende buurten ook voor kinderen leuk en prettig te maken. Kinderen op de scholen krijgen trainingen in samenwerken, conflicten oplossen en samen dingen organiseren. En volwassenen krijgen een training hoe ze kinderen hierbij kunnen helpen.
Het is ook de bedoeling dat er nieuwe activiteiten komen die door de kinderen zelf zijn bedacht of uitgewerkt. De afgelopen tijd heeft er al een groepje kinderen van verschillende scholen meegedacht over de invulling van de Straatspeeldag op 14 juni. Dat gaat het komende jaar ook gebeuren met andere (kinder)activiteiten.

Kinderen in hun kracht
Je moet kinderen al vroeg leren om hun eigen gevoel onder woorden te brengen, maar ook om naar anderen te luisteren en anderen te begrijpen. Kinderen kunnen heel veel dingen zelf bedenken en zelf oplossen, als je ze daarvoor de kans geeft en er soms bij helpt. Zo krijg je zelfbewuste mensen die weten wat ze kunnen en die in staat zijn om, in samenwerking met anderen, dingen te regelen. Dat is de basisgedachte van de Vreedzame Wijk.
Op de basisschool de Digitalis en de Heliotroop zijn ze al langer bezig met deze werkwijze. En volgens die scholen werkt het. Als kinderen ruzie hebben, is er steeds een kind dat helpt om dingen uit te praten. Dat gaat volgens een duidelijk stappenplan. En het is mooi dat nu zeker 80% van de ruzies door de kinderen zelf wordt opgelost.

Geschreven door Margriet

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.