OBS de Peperbus

Wie herinnert zich OBS de Peperbus nog? Eén van de vele basisscholen in de Kruidenwijk. Gebouwd in 1985 en ongeveer 10 jaar geleden is het gebouw in gebruik genomen door het Taalcentrum.

Een van de leerlingen die een aantal jaren op de Peperbus heeft gezeten is Tamar Monsma, gedeeltelijk in groep 6 en daarna groep 7 en 8. Van groep 6 kan Tamar zich niet zoveel meer herinneren. Wel herinnert ze zich dat ze in groep 7 meester Mark had. De leukste leraar van de school vond zij meester Siebren van groep 8. Meester Siebren stond bekend om zijn vrolijke humeur, hij was altijd in voor een grapje. Bovendien had hij een enorme passie voor schaken. Wat Tamar nooit op school beseft heeft, is dat deze uitgebreide schaaklessen, haar heel erg hebben geholpen in haar latere opleiding met inzicht bij het vak rekenen.  Schaken was een leuk vak andere leuke vakken waren de creatieve vakken: tekenen en schilderen.   Op school werd veel aan theater gedaan dat resulteerde elk jaar weer in een mooie eindvoorstelling.  Tamar had op de Peperbus veel vrienden, veel van die vrienden kozen voor het Baken als vervolgopleiding Tamar is naar de Meergronden gegaan, hierdoor is het contact met medescholieren op den duur verwaterd. Een klasgenoot uit groep 8 is nu een collega van Tamar.

Op 1 Augustus 2011 is OBS de Peperbus opgeheven een aantal jaren later is de afdeling PO van het taalcentrum hier gehuisvest. Dit is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.

Wethouder Bijl opent dependance van OBS de Peperbus.

Hij doet dit door een tegel tegen zinloos geweld neer te leggen.

Geschreven door Maria

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

Bijenlint

Een bijenlint in de buurt

Een wildernis van bramenstruiken werd er verwijderd naast het fietspad aan de Kweekgrasstraat. Zo kwam er meer licht en ruimte