Pilot Bouwen door de buurt

Enige tijd geleden kregen alle Kruidenwijkers een brief en een flyer in hun bus. Daarin een oproep om met ideeën te komen voor het bouwen van een nieuwe woning voor jezelf, je familie of je vrienden  in de eigen wijk. 

Kruidenwijkers die in de eigen wijk willen blijven wonen maar liever een andere woning hebben, bijvoorbeeld een seniorenwoning. Of de kinderen die er zijn opgegroeid en inmiddels volwassen zijn geworden en naar kansen zoeken om de starten op de woningmarkt kunnen zelf hiervoor plannen leveren. n de flyer zijn een aantal inspiraties van Windesheim studenten opgenomen: plaatjes van woningen tegen dichte gevels van bestaande gebouwen of een mantelzorgwoning in de achtertuin. 

Wethouder Froukje de Jonge, verantwoordelijk voor de pilot Bouwen door de buurt, wil graag iets meer vertellen over het initiatief. 

Hoe zijn jullie tot dit plan Bouwen door de Buurt in Kruidenwijk gekomen? 

“Er is woningnood. Uit onderzoek is gebleken dat mensen nu met veel plezier in Kruidenwijk wonen en er eigenlijk graag  willen blijven. Maar veel mensen kunnen in hun eigen wijk geen andere woonruimte vinden. ‘Bouwen door de buurt’ geeft mensen in Kruidenwijk de mogelijkheid om met eigen plannen te komen. Zo kunnen oudere mensen dichtbij hun kinderen gaan wonen of bij elkaar gaan wonen en kunnen jongeren in hun eigen wijk woonruimte vinden.” 

Hoe nieuw is de opzet voor Bouwen door de Buurt? 

“Binnen de gemeente Almere bevindt zich het Woningbouwatelier dat de mogelijkheid heeft om vernieuwende manieren van wonen te verkennen. ‘Bouwen door de Buurt’ is zo’n experiment. In Nederland wordt veel gesproken en gestudeerd over de mogelijkheden om mensen in hun eigen omgeving door te laten stromen. Het punt is dat deze gedachte nog nergens daadwerkelijk in praktijk is gebracht. Dat proberen we in Almere nu voor het eerst met deze pilot. Daarbij zijn twee momenten écht nieuw. Ten eerste is het aan de initiatiefnemers om een mogelijke bouwplek aan te dragen, en ten tweede zullen zij zelf hun plan aan de buurt uitleggen en er draagvlak voor organiseren.”

Zijn er al veel reacties gekomen?

“Het aantal reacties na de oproep in juni was goed.  Het betrof zowel wijkbewoners die verontrust zijn over de bouw van nieuwe woningen in hun wijk, als ook wijkbewoners die een bouwinitiatief overwegen. In de pilot is ruimte voor maximaal vijftien initiatieven. Het ziet ernaar uit dat we dat maximum zo ongeveer bereikt hebben. Wijkbewoners die zich nu nog melden zetten we op een reservelijst.”

Hoe zit het met de financiering van de plannen?

“‘Bouwen door de buurt’ is niet alleen bedoeld voor mensen met  geld. In de flyer zijn ook wijkbewoners opgeroepen die een eigen huis niet kunnen betalen. Voor hen hebben we een samenwerking met woningbouwcorporaties besproken. Dan word je huurder en de ontwikkeling wordt dan door de corporatie gedaan. Wél zul je nog steeds zelf een mogelijke bouwplek moeten aandragen en moet je de inspraak met de buurt doen.”

Moet je eerst andere mensen vinden om samen plannen mee te maken?  

“Nee hoor, dat hoeft niet. Plannen kunnen klein of groot zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een mantelzorgwoning op eigen kavel zijn. De gemeente houdt altijd rekening met de mening van omwonenden en andere direct belanghebbenden bij het vergunnen van plannen, maar het is niet zo dat een plan op de tegenwerking van één medebewoner zo maar kan stranden. In dat opzicht is het ook een spannend proces. Overigens zijn de wijkbewoners die een bouwidee overwegen nog niet zo ver dat ze hun inspraakmoment kunnen organiseren. Dat duurt nog even. Als het zo ver is zullen zij de direct belanghebbenden informeren. De buurtbewoners kunnen dan een brief van hun verwachten. Het kan overigens ook zo zijn dat geen van de huidige initiatiefnemers zijn plan doorzet. Daarvoor is het immers een pilot .” 

Er zijn buurtbewoners die denken dat dit plan ten koste gaat van het groen of juist ten koste gaat van parkeergelegenheid. Wat zou u tegen hen willen zeggen? 
Gerard Kok is gebiedsmanager van Almere Stad West en vanaf het begin betrokken bij de pilot in Kruidenwijk vult aan:
“We willen met de initiatiefnemers uit Kruidenwijk én hun buren op zoek naar evenwicht tussen bouwen en behoud van het groen in de wijk. Ieders wens is belangrijk en we streven naar balans. Niet elk stukje groen in de wijk heeft evenveel kwaliteit. Dit plan gaat niet over waardevolle stukken groen, zoals het Beatrixpark. Normaal geeft de gemeente de opdracht aan een projectontwikkelaar om plannen te maken voor nieuwe woningen. Belangrijk is dat de bewoners van Kruidenwijk zelf eigenaar van hun plannen blijven en dat ze het vertrouwen van de directe omwonenden krijgen.”

Wat is de stand van zaken van de pilot in december?

Jacqueline Tellinga is projectmanager van ‘Bouwen door de buurt’ en geeft graag een stand van zaken. 
“De initiatiefnemers onderzoeken nu hoe haalbaar hun plannen zijn. Daarna gaan ze pas de buurt in om hun plan toe te lichten en om de reactie van de omwonenden te vernemen. Het zou heel goed kunnen dat er dan opeens nog wijkbewoners zijn die willen aansluiten bij een initiatief waar ruimte over is. Waarschijnlijk zullen er inspraakmomenten in de eerste helft van 2022 worden georganiseerd. Er hebben zich tijdens de buurt online gesprekken ook enkele wijkbewoners gemeld die geen bouwinitiatief willen nemen, maar wél actief door de gemeente op de hoogte willen worden gehouden over de pilot. Deze mensen krijgen in december een update.”

Wat bepaalt of de ingediende plannen succesvol zijn?

Tellinga: “Deze manier van ‘Bouwen’ is nog nooit eerder gedaan. Bewoners en gemeente gaan met deze pilot voor maatwerk. De fase waar de mensen met een bouwidee nu in zitten, is energierijk. De fase volgend jaar is ook weer spannend. Omdat we hier veel van leren, is de pilot voor ons als gemeente nu al geslaagd.” 

“Maar het gaat er vooral om of de initiatiefnemers straks hun woondroom kunnen verwezenlijken en dat de buurt eromheen de meerwaarde ervan ziet. En of ze misschien zelfs bij de plannen waar ruimte over is, gaan meedoen met de kopgroep. Als de pilot een succes is, dan gaat de gemeente kijken of deze werkwijze ook in andere delen van de stad kan worden ingevoerd. Als dat zo is, dan hebben de Kruidenwijkers dat mogelijk gemaakt.”

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in de volgende wijkkrant.
Heb je nog vragen over de pilot? Aarzel niet om een email te sturen naar bouwendoordebuurt@almere.nl

Geschreven door Gemeente Almere

Deel dit bericht met je vrienden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Omdat je dit artikel hebt gelezen vind je onderstaande artikelen misschien ook interessant.

Een zeer sportieve familie

Een zeer sportieve familie

In de Kamillestraat in Kruidenwijk woont een heel sportief gezin: de familie Arrindell. Ik had een gesprek met Eugene, de

In deze editie

Talent gezocht!

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte wanneer de volgende editie verschijnt.